Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

05 jun ‘24

Update werkzaamheden Amstel, Vecht en Venen juni 2024

Update werkzaamheden juni 2024

Via dit nieuwsbericht houden we u op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen van de aanleg van ons glasvezelnetwerk. We gaan deze week officieel van start!

Schep in de grond

Deze week is een feestelijk moment: de schep gaat de grond in. Het is het officiële startsein van onze glasvezelaanleg in uw regio. Op 6 juni zullen onze aannemers, vertegenwoordigers van de gemeente, ambassadeurs en natuurlijk wij als GlasDraad aanwezig zijn om deze mijlpaal te vieren.

PoP-gebieden

Om ons netwerk aan te leggen, verdelen we Amstel, Vecht en Venen in zogenaamde PoP-gebieden. Een PoP is een belangrijk punt waar alle verbindingen samen komen van die wijk. Hierin plaatst de provider haar apparatuur. Tijdens de aanleg werken we van kern naar buitengebied en houden we u op de hoogte van de werkzaamheden en de voortgang.

Schouwen

Het schouwen is in volle gang. Dit betekent dat de aannemer bekijkt waar de kabels en leidingen in de weg komen te liggen en bij u thuis kijkt waar de aansluiting moet komen, meestal in de meterkast. De aannemer kan zich legitimeren en is te herkennen aan de bedrijfskleding van GlasDraad.

Gebiedskaartje

We hebben een gebiedskaart samengesteld waarop u kunt zien dat het gebied in verschillende PoP-gebieden is onderverdeeld. Het gebiedskaartje vindt u op onze website.

Planning

Op onze website vindt u onze eerste planning voor het gebied. Voor de eerste 5 PoP-gebieden hebben we dit weergegeven. De overige gebieden volgen later. De komende maanden scherpen we de planning aan.

Er is een verschil tussen de planning voor de kernen en het buitengebied. In het buitengebied moeten we extra ruim plannen, omdat we hier vaak te maken hebben met complexe situaties als dijken, privégrond, speciale werkzaamheden etc. We hebben daarvoor diverse instemmingen en goedkeuringen van verschillende partijen nodig om hier te mogen graven. De aannemer maakt vervolgens per straat een eigen plan. Zoals u begrijpt, neemt dat veel tijd in beslag.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Heeft u een concrete vraag voor ons, mailt u die dan naar amstelvechtenvenen@glasdraad.nl