Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

26 dec ‘23

GlasDraad start met nieuwe glasvezelcampagne in Borsele, Goes en Kapelle

Inwoners en ondernemers in de kleine dorpen en het buitengebied van de Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes en Kapelle genieten binnenkort mogelijk van razendsnel internet. En daarna volgen meerdere Zeeuwse gemeenten. Op maandag 18 december is op het gemeentehuis van Kapelle hiervoor het convenant ondertekend. Hierbij waren de gedeputeerde van Provincie Zeeland dhr. De Bat aanwezig, tezamen met wethouder dhr. A.P. Witkam van Gemeente Borsele, wethouder dhr. S. Meulblok van Gemeente Goes, wethouder dhr. J.H. Herselman van Gemeente Kapelle, wethouder dhr. A.G. van der Maas van Gemeente Noord-Beveland, wethouder dhr. M. Both van Gemeente Reimerswaal, wethouder mevr. A.M.J. van Burg van Gemeente Schouwen-Duiveland, wethouder dhr. C.W.G.J. van Leeuwen van Gemeente Tholen en dhr. M. Weststrate, bestuurder van waterschap Scheldestromen.

Breed draagvlak door provincie, gemeenten en waterschap

De komst van glasvezel wordt zowel door de provincie als de verschillende gemeenten en het waterschap breed gedragen. Dit hebben zij erover te zeggen: Gedeputeerde Jo-Annes de Bat geeft aan dat “Zonder breedband kunnen ouders en kinderen niet thuiswerken en Netflix kijken, lopen agrariërs aan tegen beperkingen in hun bedrijfsvoering en kunnen MKB’ers niet innoveren. Kortom, deze investering is bittere noodzaak.“

Wethouder Jon Herselman van de gemeente Kapelle: “We zijn blij dat in diverse Zeeuwse gemeenten nu ook glasvezel van GlasDraad komt. Daarmee kunnen de inwoners en ondernemers nu kiezen tussen verschillende aanbieders, en zijn daardoor zeker van een goede internetverbinding. Ook na de coronapandemie zijn er nog veel mensen die (deels) thuiswerken en onze kinderen communiceren bijna alleen maar digitaal. Daarom is een sterk en stabiel netwerk van belang.”

“Waterschap Scheldestromen gunt alle bewoners en bedrijven de kleine kernen en in het buitengebied toegang tot goed internet. Daarom zetten we zeker onze handtekening onder dit convenant. Als waterschap leveren we indirect een bijdrage aan deze snelle internetverbinding, omdat de toekomstige glasvezelverbinding wordt aangelegd langs onze waterschapswegen. Uiteraard geldt voor GlasDraad straks dezelfde vergunningsprocedure, zoals die geldt voor alle partijen die werkzaamheden willen uitvoeren in het buitengebied.” aldus Marien Weststrate, bestuurder van waterschap Scheldestromen en portefeuillehouder Wegen en Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Pieter van Grunsven, directeur van GlasDraad, toont zijn waardering voor het convenant omtrent de aanleg van glasvezel in diverse Zeeuwse gemeenten. Hij merkt op: “Met de campagne die start vanaf begin januari in Borsele, zetten we een belangrijke stap om glasvezel beschikbaar te maken in deze regio’s. Het is positief dat we nu in staat zijn de rest van Zeeland van glasvezel te voorzien, voortbouwend op onze eerdere inspanningen in Zeeuws-Vlaanderen vorig jaar. Ons gezamenlijke doel is een succesvolle vraagbundeling te realiseren en zo breed mogelijk mensen te laten profiteren van de voordelen van glasvezel. Met de steun van gemeenten, bewoners en bedrijven streven we ernaar betrouwbare en toekomstbestendige connectiviteit te bieden die de hele regio ten goede komt.“

Start van de campagne in de gemeente Borsele

Begin januari zal de campagne officieel van start gaan in de gemeente Borsele. Vanaf 8 januari a.s. informeert GlasDraad per brief en informatiekrantje de bewoners en ondernemers in de kleine(re) dorpen en het buitengebied van Borsele over glasvezel, de planning en het aanbod. Daarnaast organiseert GlasDraad vanaf medio januari meerdere informatiebijeenkomsten voor bewoners in deze gemeente. Als op 8 april 2024 minstens 40% van de adressen in het gebied zich heeft aangemeld, is de komst van glasvezel een feit. De campagnes in de overige Zeeuwse gemeenten zijn inmiddels ook in voorbereiding en zullen op korte termijn opgestart worden, waarbij Goes en Kapelle als eerstvolgende gebied per 5 februari op de planning staat.

GlasDraad zoekt tijdens deze campagnes de samenwerking met diverse bewoners, het campagneteam bestaat dan ook weer voornamelijk uit Zeeuwen.

Inschrijven voor glasvezel Inschrijven voor een glasvezelaansluiting is voor inwoners van de gemeente Borsele vanaf nu mogelijk op de website: glasdraadborsele.nl

Ook is GlasDraad nog op zoek naar buurtambassadeurs. Dit zijn bewoners die hun buurtgenoten informeren en enthousiast maken over het nut en de noodzaak van snel internet. Interesse? Laat het weten via borsele@glasdraad.nl. Want alleen samen kan het glasvezelnetwerk in Zeeland worden aangelegd.